English-French cross-reference table

Introduction
Tiger beetles
Ground beetles
Diving beetles
Water Scavenger beetles
Rove beetles
Carrion beetles
Hister beetles
Stag beetles
Scarab beetles
   Dung beetles
Earth-boring dung beetles
Chafers and June beetles
Shining leaf beetles
Hercules, Rhinoceros beetles
Flower beetles & Goliath beetles
Metallic wood-boring beetles
Click beetles
Soldier beetles
Net-winged beetles
Fireflies
Dermestid beetles
Checkered beetles
Ladybird beetles
Darkling beetles
Blister beetles
Long-horned beetles
Leaf beetles
   Seed beetles
Snout beetles
Bark-and-Ambrosia beetles


Main menu